Kuvateksti

Olen pitänyt ja pidän mielelläni VESO-koulutusta useista eri aiheista. Aiheet ovat räätälöitävissä esim. 3h tai 6h mittaisiksi kokonaisuuksiksi. Myös lyhemmät, kahden tunnin koulutukset ovat mahdollisia.

Erityistä osaamis- ja kiinnostusalaani ovat tietoisuustaidot, pienryhmät ja niiden ohjaaminen, kouluhyvinvointi, vuorovaikutusasiat sekä koulun ja perheen yhteistyö. Uusi opetussuunnitelma tuo osan näistä opettajan osaamisen avainasioiksi, ja koulun väki saattaa kokea taitonsa ja tietonsa riittämättömäksi.

Tässä esimerkkeinä muutamia aiheita. Yhdistelmiä, muunnelmia tms. on helppoa tehdä tarvittaessa.


Tietoisuustaidot luokassa

Tietoisuustaidot opettajan osaamisen ja hyvinvoinnin tukena

Laumasta hyvin toimivaksi ryhmäksi

Yhteisöllisyys hyvinvoinnin lähteenä

Oppilashuoltolaki ja koulun toimintakulttuuri

Uusi opetussuunnitelma ja koulun toimintakulttuuri

Kodin ja koulun yhteistyö

Meidän koulu

Opettajuus vuonna 2021

Jaksamista ja iloa työhön!

Empatiataidot koulussa

Työyhteisön hyvinvointi

Väriryhmämenetelmä

Toimiva vuorovaikutus luokassa, opettajainhuoneessa, jne