Kuvateksti

MIKSI?

Hyvä työnohjaus lisää työntekijöiden jaksamista, motivaatiota ja osaamista. Se näkyy työn tuloksissa. Koko yhteisön tai usean työntekijän työnohjaus lisää edellämainittujen ohella työpaikan yhteisöllisyyttä ja työssä viihtymistä ja parantaa sen vuorovaikutusta. Joka näkyy työn tuloksissa.

KENELLE?

Työnohjaus kuuluu liian harvojen työntekijäryhmien arkeen. Näen sen hyödyt lähes alalla kuin alalla, mutta erityisen tarpeellisena pidän sitä vuorovaikutusalojen työntekijöille. Kuitenkin esimerkiksi varsin harvat opettajat, lastentarhanopettajat, papit, nuorisotyöntekijät, sairaanhoitajat, lääkärit tai terveydenhoitajat ovat kokeillet työnohjausta.

Suosittelen työnohjausta sinulle, joka olet kiinnostunut oman työsi ja työtapojesi kehittämisestä. Sinulle, joka olet työssäsi väsynyt tai pelkäät siinä väsymistä, jopa uupumista. Sinulle, joka haluat oppia uutta itsestäsi työntekijänä - ja ihmisenä. Sinulle, joka olet hukannut ilon tai motivaation työssäsi ja sinulle, joka haluat ne säilyttää.

Suosittelen työnohjausta työyhteisöihin, joita halutaan kehittää, joiden iloa ja motivaatiota halutaan ylläpitää. Työyhteisöihin, jotka tekevät henkisesti raskasta tai vaativaa työtä. Työyhteisöihin, joissa ollaan innostuneita oppimaan ja ehdottomasti niihin, joissa ei olla. Työyhteisöihin, joilla on jostakin syystä vaikeaa: eripuraisuutta, väsymystä, avoimuuden puutetta, kuppikuntaisuutta, huonoa vuorovaikutusta, "hankalia" persoonia. Ja työyhteisöille, joissa halutaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta tukemalla ja opettamalla hyvää vuorovaikutusta, avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja jaksamista.

Työnohjausta voi ehdottaa työntekijä, esimies tai työterveyshenkilökunta. Sitä voidaan antaa yksilöille, ryhmille tai koko työyhteisölle.

MITEN?

Työnohjaus aloitetaan tutustumiskäynnillä, työpaikalla tai ohjaajan tiloissa. Tällöin keskustellaan ohjauksen tavoitteista ja periaatteista. Samalla ohjattava tai ryhmä tutustuu työnohjaajaan ja päättää, aloitetaanko yhteistyö. Työnohjattavien täytyy hyväksyä ohjaajan koulutus, työtapa ja persoona, jotta ohjaus on onnistunutta ja tuottaa tulosta. Jos kysymys on koko työyhteisön työnohjauksesta, tutustumiskerta koskee työpaikan johtoa, muu olisi luultavasti käytännössä mahdotonta.

Tutustumiskäynnin lopuksi sovitaan ohjaukselle jokin määrämittainen jakso, jos yhteistyö aloitetaan. Minimipituutena voisi pitää viittä tai kuutta kertaa. Kertapituus on 2x45min ellei toisin sovita. Ensimmäiselle jaksolle voidaan sen loppuvaiheessa toki sopia jatkojakso.