Tärkein hetki on tämä hetki.Tärkein ihminen on se, jonka kanssa olet juuri nyt. (Leo Tolstoi)

Mindfulness

Mindfulnessilla eli tietoisuustaidoilla tarkoitetaan kykyä olla läsnä siinä hetkessä, paikassa ja tekemisessä, missä kulloinkin on. Se tarkoittaa taitoa havainnoida omaa kehoa, ajatuksia ja tunteita, ympäristöä ja muita ihmisiä. Se on taitoa vaikuttaa omiin ajatuksiin ja tunteisiin, hallita ja tyynnyttää niitä. Tietoisuustaitoa on toimia tietoisesti, ei reagoida automaattisesti. Valita siis kussakin tilanteessa paras tapa toimia. Tietoisuustaitoa on myös osata tietoisesti suunnata keskittyminen ja pitää se valitussa kohteessa.


Tietoisuustaitojen eli mindfulnessin harjoittamisen on monissa tieteellisissä tutkimuksissa todettu olevan hyödyksi kaikenikäisille ihmisille. On kiistatta osoitettu sen myönteinen vaikutus aivojen rakenteeseen, immuunijärjestelmään ja tunteiden säätelyyn.


Mindfulnessin harjoittaminen (keskittymisharjoitukset ym) on tutkitusti suoraa vaikuttamista aivojen kehittymiseen. Tuoreet aivotutkimukset ovat osoittaneet, että tällaiset harjoitukset luovat aivoihin uusia hermoyhteyksiä ja sammuttavat vanhoja, huonompia.